MANIFEST

Posted on Posted in Notícies

Des de l’Associació hem penjat un Manifest a favor de la creació a Sabadell d’un Museu de la Indústria Tèxtil Llanera (MITL)  http://mitl.cat, si cliqueu aquest enllaç el podreu llegir i si ho creieu convenient hi podreu donar suport.

Manifest ciutadà per un Museu de la Indústria Tèxtil Llanera

Sabadell, març de 2021

 

La història de Sabadell està estretament lligada a la història de la industria tèxtil llanera. El procés d’industrialització al llarg dels segles XIX i XX van afavorir el creixement demogràfic i urbanístic de la ciutat. Durant aquest període pràcticament tota l’activitat econòmica i social va girar a l’entorn del sector tèxtil i va contribuir a crear altres activitats, com la metal·lúrgica i auxiliars.

La industria tèxtil va ocupar durant molts anys un gran nombre de sabadellencs i sabadellenques, moltes d’elles vingudes d’altres indrets: filadores, teixidors, encarregats, empresaris, ordidores, bataners, tintorers, teòrics, viatjants, cosidores, etc. van dedicar-hi gran part de la seva vida. Va condicionar també l’economia, la vida social, política i cultural de Sabadell i li va donar identitat.

La configuració de la nostra història, de l’empremta que la industria tèxtil ha deixat a la ciutat i a moltes generacions no es pot esvair. I amb la voluntat de preservar aquest patrimoni històric i cultural algunes veus a finals del segle XIX ja van reclamar la creació d’un Museu Tèxtil, sense arribar però a cap concreció.

Cent anys després, a la dècada dels anys 80, va sorgir de nou la necessitat de fixar en el relat de la nostra història el paper de la industria tèxtil en un centre museístic que compaginés continguts industrials, tecnològics, econòmics, socials i arquitectònics i al mateix temps fos un element estratègic, un important referent cultural de la ciutat. Un projecte que va comptar amb les il·lusions i l’esforç i de nombroses persones i entitats.

L’any 1994 l’Ajuntament de Sabadell, conscient de la importància del projecte, va iniciar un procés per materialitzar el Museu Tèxtil. El Ple municipal del febrer de 1998 va aprovar per unanimitat la creació del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera (MITL) i el corresponent Projecte Museològic. L’Ajuntament va adquirir el Vapor Pissit per ubicar-hi el MITL.

El Vapor Pissit, construït el 1843, va ser un dels primers vapors de Sabadell i està considerat la primera gran fàbrica de la ciutat. Manté la tipologia i l’estructura original dels vapors i encara conserva part del sistema d’embarrats que s’utilitzava per a transmetre l’energia a les diferents màquines, entre elles dues selfactines, les úniques que queden a Catalunya i de les poques a Europa. Els valors tecnològics, arquitectònics i històrics que atresora el Vapor Pissit van fer que fos considerat l’equipament idoni per ubicar-hi el MITL.

Han passat 23 anys des d’aquell acord municipal per crear el MITL i malauradament no s’ha avançat gens en la seva concreció. Al contrari, han existit intents de destinar el Vapor Pissit a usos molt diferents pel qual va ser adquirit. Cal destacar però, el valuós treball de moltes persones que de manera callada han realitzat durant aquests anys per anar ampliant el fons de la maquinària, els mostraris i la catalogació d’aquests mostraris.

Sabadell no pot renunciar a preservar el seu patrimoni històric, industrial i cultural. No pot deixar perdre el llegat d’una activitat productiva que la va convertir en una de les ciutats europees més importants del sector tèxtil i que ens ha deixat un capital de coneixement, tecnològic, material i social d’un immens valor identitari i cultural, el qual mereix ser conservat i transferit a les generacions futures en les millors condicions possibles amb una proposta museística de qualitat.

Aquesta proposta museística no pot estar deslligada de la urgent renovació de l’actual Museu d’Història de Sabadell, que ve patint les conseqüències d’anys de desatenció i manca de renovació, que expliqui la història de la ciutat des dels seus orígens fins l’actualitat.

Les entitats i persones sotasignades instem a l’Ajuntament de Sabadell a iniciar la definició d’un projecte museístic de ciutat, on el MITL tingui el paper destacat que es mereix a nivell de maquinaria, mostraris i vestimenta, en qual el Vapor Pissit formin part d’aquest projecte de manera inqüestionable, alhora que s’hi destinin els recursos necessaris per fer-lo realitat. No volem perdre la nostra història ni perdre la nostra identitat sabadellenca.