Activitats

PROCÉS PARTICIPATIU. CONSTRUINT CIUTAT. PRESSUPOST 2017.

EL PERQUÈ D'UN MUSEU TÈXTIL A SABADELL.

El projecte és una exposició, que ha sortit d'una iniciativa de l'Associació d'Amics i Professionals del Tèxtil de Sabadell, vol per una part recordar a tots aquells sabadellencs i sabadelllenques que de diferents maneres van treballar al tèxtil i per l'altra donar a conéixer a les noves generacions aquesta activitat intimamemt relacionada amb la història de la ciutat, activitat que si bé actualment des del punt de vista industrial ha baixat molt, no s'ha perdut del tot i cal mantenir. Durant més de 10 anys de forma voluntària 27 professionals de diferents branques del procés tèxtil han col·laborat amb el Museu d'Història de Sabadell en la recuperació i l'estudi de més de 2.000.000 de mostres de teixits fets a Sabadell repartides en més de 4.000 volums, que van des del 1857 fins a començaments del segle XXI i que per tant abarquen un ventall de més de 150 anys de la història del tèxtil sabadellenc , és un arxiu únic que cal preservar i és un testimoni real de la feina que s'ha fet. L'objectiu d'aquest projecte és transmetre als ciutadans i ciutadanes de Sabadell la realitat del que ha estat aquesta indústria a Sabadell cosa que justifica i fonamenta la necessitat que el Vapor Pissit previst com a Museu Tèxtil es faci realitat i que pugui recollir entre altres coses aquest llegat.

Hem dividit l'exposició en 14 plafons, on s’exposen les diferents etapes que ha viscut aquesta activitat, des dels antecedents fins a l’actualitat. Tracta no només els aspectes tècnics i industrials sinó també dels aspectes socials, i per tant es dedica una atenció a les organitzacions sindicals i empresarials i als conflictes sociolaborals més rellevants que van afectar a tota la ciutat, relacionats amb la Indústria tèxtil i acaba amb la col·lecció de mostraris. No es tracta d’una mirada nostàlgica al passat sinó que està feta mirant al futur. Està plantejada de forma que sigui itinerant des del Centre passant pels diferents Centres Cívics i per aquelles altres entitats i centres d'ensenyament que hi estiguin interessats, ja que es vol que arribi a un sector com més ampli millor de la nostra ciutat.

 Està dirigit al conjunt de la ciutadania, ja que té com objectiu promoure el coneixement d'una activitat que amb la Revolució Industrial va situar Sabadell al mapa i que va influir de manera important en el desenvolupament de la ciutat que es va convertir en el primer centre tèxtil llaner de l'Estat Espanyol.