Antecedents

L’any 2004 se signa un conveni de col·laboració entre el Museu d’Història de Sabadell i la secció tèxtil de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, a partir del qual s’inicia la catalogació dels fons de mostraris del Museu, que es va anar formant des de finals de la dècada del 1980, procedents d’empreses sabadellenques, que és un fons únic i molt important, tal vegada únic, d’uns 4.000 mostraris i més de 3.000.000 de mostres, que són un testimoni material de 150 anys de la història tèxtil de la nostra ciutat.

Com a conseqüència del conveni esmentat es va crear la Comissió de Teòrics, a la qual posteriorment s’hi van incorporant altres especialistes en altres aspectes del procés tèxtil i per la qual hi han passat fins a 27 professionals, que durant més de 10 anys, de forma voluntària hi van dedicar unes 32.000 hores de treball que han fet possible tenir degudament registrada tota aquesta documentació. El treball continua i en aquests moments es vol penjar a la xarxa les fitxes tècniques, que tinguem a l’abast, de les mostres catalogades.

Aquesta col·laboració mútua ha anat més enllà i entre altres coses va permetre muntar l’any 2013 l’exposició Tints i colorants a Sabadell. Una història que ve de lluny i a l’any 2014 l’exposició Diccionari dels teixits fets Sabadell, amb les corresponents publicacions que va editar el Museu.

Tots aquests antecedents són els fonaments que han donat lloc a l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil.